2023(e)ko uztailaren 25(a), asteartea

Nortzuk garen eta zer egiten dugun

ADES Espeleologia Elkartea Gernika-Lumon sortu genuen 1978an. Gure esplorazio eremu nagusia Urdaibai eta Lea Artibai eskualdeak dira, baina beste zenbait zonatan ere lanak egin izan ditugu, hala nola Mieran (Kantabria), Aramotzen (Durangaldea) edo Mandoian (Arratia). Eremu hauetan karsta esploratzen, ikertzen eta jagoten aritzen gara.


Azkenaldian ADESe-ko kideok eginiko zenbait aurkikuntzak sona handia izan badute ere (labar-arte aztarnategiak bereziki: Morgota, Ondaro, Atxurra, Armintxe...), gure ikerketa esparruan karstaren zientzia guztiak kontuan hartzen ditugu. Horrela, gure asteburueroko prospekzio eta esplorazioetan datu bilketa sistematikoan aritzen gara: izan lurpeko ur-bideak karakterizatuz, lagin biologikoak jasoz, hegaztien babeslekuak ikertuz, zoruaren ezaugarri geomorfologikoak aztertuz, irudiak argazki/filmetan jasoz, lurpeko gasak eta parametro klimatikoak neurtuz, uraren ezaugarri hidrokimikoak analisatuz, aztarnategi paleonto/arkeologikoak identifikatuz, kutsadura fokoak detektatuz... Datu guzti hauek sailkatzeaz gain, diziplina bakoitzeko espezialistekin eta erakunde arduradunekin elkarlanean aritzen gara. Zientzia jardunaz gain, bistan denez, jardun honen segurtasunaz ere arduratzen gara: horretara, trebakuntza teknikoan eta lurpeko erreskatea lantzen dugu (beste euskal espeleologia taldeekin batera, gure kide asko Euskal Espeleo Laguntzaren partaideak dira, lurpeko istripuetan Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritzapean interbenituz).


Gure laguntza ekonomiko nagusia Gernikako Udaletik dator, dirutan eta azpiegituretan. Halere, Lekeitioko Udalak ere herrian lokal bat utziz laguntzen digu. Hainbat erakunde publikorekin eta espezialistekin kolaboratzen dugunez (Jaurlaritza, Foru Aldundia, beste udalak, Unibertsitatea...), batzuetan enkarguzko lanak jasotzen ditugu, hortik ere zerbait lortuz. Halere, ez gara profesionalak: ADES-eko kideok ez dugu honekin dirurik irabazten (galtzen ez dugunean, pozik) eta ingresu hauek taldeak egiten dituen gastuak berdintzera bideratzen dira.


OHARRA: ADES Espeleologia Elkartean ez dugu turismo jarduerarik antolatzen; beraz, espeleologiarekiko lehen kontaktua egiteko gure eskualdean aritzen diren espeleoabentura enpresekin harremanetan jartzea gomendatzen dizuegu (kontaktua, kontaktua). Halere, lehen esperientzia horren ostean lurpeko mundua gustuko aurkitu ezkero, eta sakontzen jarraitu nahi baduzu, etorri guregana beldur barik.

Entre nuestros objetivos podemos destacar los siguientes:

- Estudiar, conservar y recuperar el medio natural, social y cultural ligado al mundo subterráneo y de litología kárstica. 

- Fomentar el estudio y la mayor comprensión y conocimiento del mundo subterráneo y promover y difundir el conocimiento de las diferentes ciencias espeleológicas en general, incluyendo la espeleología física, bioespeleología, hidroquímica, climatología, karstología y cualesquiera otras relacionadas con las ciencias del karst. 

- Fomentar el conocimiento y la defensa del patrimonio natural, histórico y paleontológico e intervenir en su defensa ante los entes públicos y o privados. 

- Fomentar el estudio científico y la conservación de las cuevas y de sus contenidos naturales, incluyendo espeotemas, seres vivos, sedimentos y biogénicos. 

- Estimular la espeleología y sus especialidades con estudios y trabajos relativos a las mismas y en sus aspectos técnicos, científicos y educativos. 

- Fomentar y colaborar en las actividades científicas relacionadas con la espeleología y sus especialidades, tales como investigaciones y exploraciones geográficas, geológicas, ecológicas y todas las demás relacionadas con nuestro entorno natural. 

- Investigación de nuevas tecnologías aplicables al estudio de las cavidades y del medio físico. 

 Aurkezpena

 ESPLORATU
Urdaibaiko lur azpia

“ESPLORATU” erakusketan Urdaibaiko txoko ezkutuenak ezagutzera gonbidatzen zaituzte EKOETXEA Urdaibaik eta Gernikako ADES Espeleologia Elkarteak. Jakina da gure inguruan kobak daudela, baina ez zenbat dauden ez nolakoak diren. Erakusketa honen bitartez hutsune hori bete nahi genuke, lur azpiko mundu hori zuekin partekatuz. Panel bakoitzak daukan “QR” kodearen bidez informazio gehigarria eskuratu daiteke: testuak, argazkiak, bideoak, aurkezpenak, webguneak… Gehiago ezagutzeko gogoz geratzen den oro ADES Espeleologia Elkartearen hurrengo esplorazioetan parte hartzera gonbidatzen dugu

 

 

 

 

EXPLORA
El subsuelo de Urdaibai

“EXPLORA” es una exposición en la que EKOETXEA Urdaibai y ADES Espeleologia Elkartea, de Gernika-Lumo, invitan a conocer lugares recónditos de Urdaibai. Es bien sabido que en Urdaibai hay muchas cuevas, pero difícil imaginar cuántas y de qué entidad. Este espacio expositivo permite recorrer, aunque sea de manera virtual, algunas de ellas. Cada panel lleva adjunto un código “QR” que da acceso a información ampliada, con textos, fotos, videos, presentaciones, enlaces a direcciones web… Invitamos a explorar en esta propuesta y, si al final se quiere saber más, ADES Espeleologia Elkartea anima a participar junto a ellos en sus próximas exploraciones, estas ya sobre el terreno

 

 

 


Urdaibaiko mapa

Urdaibai Biosfera Erreserbak 22000 hektarea hartzen ditu. Lur horien hamabostgarren partea da karbonatatua, hau da, karsta garatu eta kobazuloak sortu daitezkeena. Edonola ere, bere balio ekologikoa guztiz garrantzitsua da. Izan ere, kareharrian ura lur azpira joaten denez ur deposituak sortzen dira. Urdaibaiko biztanleek erabiltzen duten uraren gehiena lur azpiko jatorrikoa da, eta horrek eremu hauek babestearen garrantzia nabarmentzen du…La Reserva de la Biosfera de Urdaibai abarca una superficie aproximada de 22000 hectáreas. De éstas, tan solo una quinceava parte presenta un sustrato carbonatado y, por tanto, susceptible de ser karstificado y contener espeluncas propiamente dichas. Sin embargo, su valor ecológico es de máxima relevancia. Por una parte, conocida es la permeabilidad que presentan las rocas calizas y por ello, la capacidad de albergar reservorios de agua. En Urdaibai, gran parte de la necesidad del agua potable procede del aprovechamiento de estas aguas subterráneas, razón más que suficiente como para ejercer la máxima protección sobre estos suelos

Urdaibaiko kareharria

Urdaibaiko kareharri eremuak zazpi azpiunitatetan bereizten dira, arrazoi praktikoetan oinarrituta. Errekaren mendebaldean Foruko Atxa/Atxbiribil eta Atxapunta/Bermeo azpiunitateak daude. Ekialdean Ereñozarre; Atxarre; Ogoño; Busterrigane; eta Illuntzar. Orotara 400 leizetik gora esploratu dira, bere garapena bost metrotik bost kilometrotik gora dutenak. Ezagutzen diren lur azpiko espazio denak batuta ia 50 kilometrotik daude…


 

Las áreas calizas en Urdaibai -por cuestiones prácticas y de paisaje más que por criterios puramente geomorfológicos- se subdividen en siete subunidades. En la margen occidental de la ría se distinguen las subunidades de Peña Forua/Aizbiribil y Atxa Punta/Bermeo. A oriente están las de Ereñozarre; Atxarre; Ogoño; Busterrigane e Iluntzar. En el conjunto de todas ellas están catalogadas más de 400 cavidades, que van desde los 5 metros, hasta los 5 kilómetros de desarrollo, todas ellas con su espacio y relevancia, sumando más de 50 kilómetros de recorridos subterráneos, de paisaje subterráneo

Kobazulo hauetako gehiengoa “fosilak” dira, hau da, garai baten haiek sortu zituzten urak orain beheragoko beste nibel batzuetatik dabiltza. Ura eta atxa; atxa eta ura, etengabeko lehian. Elkarren indarra neurtzeko amaierarik gabeko jardunean; erasoa eta kontraerasoa; erosioa eta sedimentazioa. Axpeak eraikiz.

 

La mayoría de las cuevas se considera que están en estado “fósil”, es decir, que por ellas hace tiempo que dejaron de fluir las corrientes de agua que las generaron. El agua y la roca; la roca y el agua, en continua disputa. En un titánico ejercicio de equilibrio de fuerzas; de acción-reacción; de erosión- sedimentación. Construyendo cavidades


Hala ere, aktiboak diren hainbat kobazulo daude Urdaibain, bere galeria nagusiek urak batzen dituzte eta. Hauen artean aipatzekoak dira Foruako Arrola kobako Atxagakoa erreka; Busturiko Apraiz erreka, Goikoetxe barrutik daramana bere emaria, eta Muruetako Malloku, Karabizurieta eta Erlatxetik ura jasotzen duena; Busturiako San pedro eta Moruzillo kobetatik darraien Amunategi erreka; Mundakako Errekatxu; Kortezubiko Omaerreka, Bolunzulo, Lastarrike eta Olaldetik doana eta hainbat iturburu dauzkana: Omabeiti, Txurzarrondo, Txakurzulo, Bustenkoba, Dolatazulo, Bolunta, Eurtenerrota, Eperzulo, ibarrondo, Ibarrene eta Boluna. Nabarnizko Illuntzar mendiko Iñeritze, Leara isurtzen duena; Arteagako errekalde, Ereñoko Aldekoerrotatik sartu eta Oiangitxin irtetzen dena; Arteagako Portu, Andrabidetik Osiña igaro eta Argatxara doana; Arteagako Tremoia inguruko urak batzen dituen Aginaga leizea; Ibarrangeluko Laida eta Antzoras, Atxarre iparraldeko Leze Galdue eta Erreketas/Txakurzulo urzuloek elikatua. Hauek denak dira Urdaibaiko errekak, baina ez daude mapa topografikoetan irudikatuta.

 


 
 
Pero hay muchas cavidades en Urdaibai en estado activo pues sus galerías principales siguen actuando como colectores de agua. Entre estas últimas son de resaltar las del río Atxagakoa, en el sistema de la cueva de Arrola, en Forua; la del río Apraiz, en Busturia, circulando por el interior de la cueva de Goikoetxe, con los aportes de Malloku, Karabizurieta y Erlatxes, en Murueta; la de los ríos Amunategi, en Busturia, circulando por las cuevas de San Pedro y Moruzillo; Errekatxu, en Mundaka; El Omaerreka, en Kortezubi, fluyendo por el interior del sistema de cuevas de Bolunzulo/Lastarrike/Olalde con sus varios afluentes: Omabeiti, Txurzarrondo, Txakurzulo, Bustenkoba, Dolatazulo, Bolunta, Eurtenerrota, Eperzulo, Ibarrondo, Ibarrene y Boluna; Iñeritze, en el Iluntzar buscando el río Lea; Errekalde, en Arteaga, que se sume por Aldekoerrota, en Ereño, y sale por Oiangitxi; el río Portu, en Arteaga, que primero circula por Andrabide, sale al exterior por el pozo de Osiña, para volver a penetrar unos metros más adelante por el sumidero del mismo nombre y salir finalmente por Argatxa; la sima de Aginaga, colectando las aguas de Tremoia, en Arteaga; Laida y Antzoras, en Ibarrangelu y los sumideros de Leze Galdue y Erreketas/Txakurzulo, en Ibarrangelu. Son todos ellos ríos de Urdaibai… que no aparecen representados en ningún mapa topográfico 
 
 

Argazkiak

1- Ezin dira Urdabaiko leizezulo guztiak hemen erakutsi, eta asko dira aipatu ez direnak. Aukeratu direnei panel honetako beste hauek gehitzen zaizkien arren, zati txiki bat baino ez dira

 


1. Son muchas las cavidades de Urdaibai como para poder ser mostradas en este lugar y, por tanto, demasiadas las que no se mencionan aquí. A las elegidas se les pueden sumar otras como las de siguiente panel y, aun así, siguen faltando

 

 

ESTRIKILLO, Arteagan. Espeleologoen ekinak koba zena leize bihurtu zuena

 


ESTRIKILLO, en Arteaga. Donde una cueva pasó a ser sima por la tenacidad de los espeleólogos

 

INTXAURTXUETA, Arteagan. Mendia bitan ebakitzen duen arrakala handi honek ez dauka bertatik ura pasatu den antzikINTXAURTXUETA, en Arteaga. Donde da la sensación de que ni tan siquiera el agua circuló por la gran fractura que corta la ladera de la montaña

 

ATXURKULU , Ogoñon, Elantxoben. Ogoñoko horma ebaki zuen ezpatak ez zuen lortu hau erdibitzea, eta urkulu ikusgarria utzi zuen mendi gainean. Batzuek itsasoa entzuten dute, beste batzuek olatuen dardara igarri. Guk ozeanoraino doazen leizeak daudela imajinatzen dugu, baina laister begiratzen ditugu eskuak ohartzeko nagusiak garela fantasiatan ibiltzeko

 
ATXURKULU, en Ogoño, Elantxobe. La montaña partida, sin cicatrizar; con la herida que parezca alcanzar el mismísimo centro de la tierra, atravesando el “océano” Cantábrico; con sus “quejidos” que parezcan escucharse desde la parte alta de los abismos de “Atxurkulu”


GOIKOLEA. Nabarnizen. Aireak dei egiten dio espeleologoari, hark segi egiten du eta eskutik helduta bidea egiten dute. Oharkabean espeleologoa bakarrik aurkitzen da, eta aireari eskutik helduta igarotako denbora erreala izan ote den pentsatzen geratzen da. Zalantzaz beterik, puzka hasten da, ezinezko amodioa berriro bizi nahian

 


GOIKOLEA, en Nabarniz. Una cueva donde el espeleólogo se siente cómodo siguiendo el camino del aire, hasta que éste se cansa de ser perseguido y los espeleólogos solo pueden imaginar qué habrá más allá

KOBAEDERRA Kortezubin. Gure arbasoen eguneroko bizitzaren irudiak burura etortzen dira bertan

 


KOBAEDERRA, en Kortezubi. Donde no cuesta imaginar cómo podían desarrollar su vida nuestros antepasados

 

FAMILIEN, Busturian. Batzuek gerra garaian babeslekua topatu zuen han, eta espeleologoek bakea bilatzen dute orainFAMILIEN, en Busturia. Allá donde las personas encontraron refugio en las guerras y los espeleólogos buscan la paz

 

MUTRUKU, Foruan. Esplorazio handiko leizea. Esploratzaileek errekara helduko zirela uste zutenean, handik behera urak baino ezin zuela jarraitu konturatu zirenMUTRUKU, en Forua. Una sima de gran exploración. Y eso que cuando parecía que por fin los exploradores alcanzarían el colector, la morfología se empeñó en mostrar que por aquel profundo lugar solo pasa el agua


EURTENERROTA ETA BOLUNTA, Nabarnizen. Omaerrekaren bi iturburu, lehen Zazpileizak eta Ondarok zeukaten funtzioa betetzen dutenak

 


EURTENERROTA y BOLUNTA, en Nabarniz. Dos afluentes del Omaerreka relacionados con las grandes cuevas de Zazpileiza y Ondaro, solo que 100 metros por debajo de ellas

 

ANDRABIDE, Arteagan. Busterriganeko urak Atxarrera isurtzen dituena; Osiña-Argatxa sistemaren gorengo arroa dena. Bertako ura gizakiaren kontsumorako zein bere miseriak ezkutatzeko erabilia da

 ANDRABIDE, en Arteaga. Cueva que transfiere las aguas del Busterrigane a las de Atxarre; cabecera del del río de Osiña-Argatxa. Con su agua aprovechada para el consumo humano, a la vez que para deshacerse de sus miserias

 

BURRUTXUGANE. Arteagan. Mendiaren gainaldean zabaldutako arrakala ikusgarria

 
BURRUTXUGANE, en Arteaga. Espectacular abismo que se abre en lo más alto del cresterío

 

IBARRONDO, Ereñon. Sarreratik oso gertu dagoen sifoi batek zarratzen du bidea, baina bertara hurbiltzeakIBARRONDO, en Ereño. Un sifón -cuando aún alcanza a llegar la luz del exterior- bloquea la exploración, pero solo el acceso a la entrada bien merece una visita, que siempre va a resultar espectacular


Eta beste askoren artean...
 


 


 

 
 
 
 

 

 

 


  


 


 


 


 

 


 


 
2- Hala ere, eskura dago ADES Espeleologia Elkarteak 2010. urtean egindako “Urdaibaiko koben eta leizeen katalogoa”, ordura arte ezagutzen ziren 233 zuloak biltzen dituena. Argitalpen hori horma ebakiegin zenetik 13 urte pasa dira, eta taldeko espeleologoek egindako esplorazioek leize eta kilometro kopurua bikoiztu egin dituzte. Katalogo berria egiten hasteko garaia izan daiteke

 


 

2-El “CATÁLOGO DE SIMAS Y CUEVAS DE URDAIBAI” realizado por ADES Espeleologia Elkartea y editado por el Gobierno Vasco en el año 2010, muestra 233 cavidades y por ahí se podría empezar a imaginar la riqueza del subsuelo de Urdaibai. Sin embargo, 13 años después, las exploraciones de los espeleólogos de ADES han duplicado el conocimiento, tanto en el número de cavidades, como en la cantidad de kilómetros de galerías y senderos subterráneos… Quizás habría que ir pensando en reeditar un nuevo CATÁLOGO…

 

2023(e)ko uztailaren 11(a), asteartea

Antoliña leizea

1- Antoliña leizea.

1- Antoliñako leza.

 

2- Leize hau gautegiz arteagako muruetaganeko horma ezagunaren gainealdean kokatzen da, eta hitz bakar batekin deskribatu daiteke: magikoa.


 

2- Esta sima que se abre sobre la conocida como pared de muretagane, en arteaga, se puede describir casi con un único calificativo: mágica.3- Leizera bidean, arlanburu gailurra igaro eta artadi zarratuan barneratzen gara, bertan ostetutako muruetagane begiraleku itzeletik hurruneko mendiak begiratuz. gure arbasoek ere horrela egingo zuten, –bai jakintsuak haiek- antoliña kobaren inguruan zebiltzanean. hori gutxi balitz, artadi ezezagun horretan gure barrurengo naturaren deia entzun dugula uste dugunean, leizearen aho zabalarekin topo egiten dugu. han behean dena aldatzen da, eta…

 


3- Y es que despues de la aproximación a la sima, pasando por la cumbre de arlanburu, sumergida en el encinar; asomarse a la atalaya de muretagane y ver más allá, imaginandonos que es lo mismo que veían nuestros ancestros -sabios ellos- cuando merodeaban por la cueva de Antoliña, bajo nuestros pies; y adentrarse en el misterioso encinar; y, de pronto ver que el suelo se abre en un proceloso abismo… se podría pensar que nuestros sentidos ya están bien cubiertos y que poco más se puede esperar. y, sin embargo, ahí abajo todo cambia, y… 


4- Ez dira kobaren sektore handiak ezagutzen, garai batean handik pasatzen zen uren kolektore handiaren arrastoa besterik ez baita. paleokarst honek alde bietara jarraipena izan behar luke, gaur egun estalita edo deuseztatuta egongo direnak, oraindik ez da bertan barneratzen modurik aurkitu eta. bakarrik 350 metro inguruko garapena duen arren, kasu honetan gutxi axola dio.


4- Lo que se conoce hoy de cueva no es mucho, y menos sabiendo que esto no es más que el resto del gran colector que por aquí debía pasar. esta forma de paleokarst debe de presentar continuidad por ambos extremos, colmatados o desmantelados, y a los que por hoy no se encuentra acceso, limitándose el recorrido a escasos 350 metros, pero la verdad es que, en este caso, poco importa.
 

5- Gordetzen duen edertasunarekin nahikoa dugu eta.

 


5- Pues con lo que nos muestra puede ser suficiente.

 

6- Pauso bakoitzean, txoko txiki bakoitzean, gelditzera behartzen gaitu.
6- A cada paso, en cada rincón, la parada se antoja imposible de eludir.

 

7- Oinak atxaren kontra, hura sentitzeko eta ez mintzeko.


 
7- Con los pies directamente sobre la piedra, para sentirla y no herirla.

 

8- Tinko bi munduren artean, magikoak biak, hemen, antoliñan; arlanburun.


8- Parados junto a la frontera de dos mundos, mágicos ambos, aquí, en antoliña; en arlanburu.


Goikoetxe

1- Goazen barrura

 


 

1- Vamos a la cueva


2- Sala Gorria…


 

2- Sala Roja…


3- Eztiaren galeria…


 

3- Galería de la Miel…

 

4- Busturiko Goikoetxe haizpeak altxor ugari ezkutatzen ditu. 2009. urtean aurkitu zuten ADES espeleologia elkarteko kideek, eta Euskal Herriko interes geologiko handieneko lekuetako bat da


 

 4- La cueva de Goikoetxe, en Busturia, alberga un sinfín de singularidades. Esta cueva descubierta por ADES Espeleolgia Elkartea en el 2009 es, sin duda, uno de los lugares de interés geológico más relevantes de este país


5- Hegoaldeko muturrean Malloku sakoneko errekak lur azpian barneratzen diren lekutik, iparraldeko muturrean Apraiz koban berriro argia ikusten duten puntura, 3200 metrotik gora galeria ezagutzen dira


5- Se conocen más de 3200 metros de galerías. Desde el extremo sur, donde los ríos del valle de Malloku se pierden en el interior de la tierra, hasta el extremo norte, donde la cueva de Apraiz actúa de vomitorio de las aguas. En ese recorrido el agua ha esculpido un verdadero monumento


6- Goikoetxe baserriko Gorka Zabalak eman zigun bere kortan zegoen eta airea botatzen zuen arrakala baten berri


6- Y todo comenzó con una bonita historia. Gorka Zabala, propietario del caserío Goikoetxe había comunicado a ADES que en su cuadra se abría una pequeña grieta por la que circulaba el aire


7- Beranduago, ADES taldeko kideek Apraizeko azken sifoiak pasa eta galeria berriak topatu zituzten


 

7- Posteriormente, miembros de ADES superaron los sifones que iban más allá del final de la cueva de Apraiz y alcanzaron a ver nuevas galerías


8- Aurkikuntza hori Goikoetxeko airedun arrakalaz loturik egon zitekeela pentsatu zen, eta hura zabaltzeari ekin zitzaion


 

8- La relación entre ambas informaciones parecía clara, así que se procedió a la apertura de la grieta


9- Ahaleginarekin emaitzak lortzen dira. Irudi honetan Goikoetxe baserriko Gorka Zabala ageri da, kobazulora sartzea lortu zen egunean bertan. Berarentzako eta bere familiarentzako denon esker ona, aurkikuntza posible egin zutelako eta gaur egun beraiek direlako ondare honen zaindari


9- Y el resultado fue el mejor ejemplo de lo que se alcanza con la toma de decisiones correctas. En esta imagen, Gorka Zabala, fotografiado el mismo día que se pudo entrar en la cueva. En buena medida, a él y su familia, la ciencia y la sociedad le debe un agradecimiento pues con la decisión de preservar (en lugar de ocultar o destruir) una grieta en su propiedad, contribuyó a este extraordinario descubrimiento. Hoy en día, ellos son los verdaderos custodios de este patrimonio


10- Egindako ikerketen emaitzekin argitalpen bat egin zen, web-orri honetan eskuragarri dagoena
Liburua.
Gehiago jakin nahi izanez gero liburua begiratzea gomendatzen dizuegu

 


10- Mucho se conoce ya sobre esta cueva de la que hay una publicación que puede descargarse en esta dirección web: Libro Una ojeada al libro se antoja lo más recomendable para conocerla


11- Hemen adibide batzuk: Hartzen aztarnak, errinozeroak, oreinak…


 

11- Aquí, solo unos apuntes: restos de osos; rinocerontes; ciervos…


12- Galeriak lurpeko laborategiak dira


 

12- Sus galerías actúan como laboratorio subterráneo


13- Geologia bere handitasunean


 

13- Geología en su máxima expresión


14- Ezin da ahaztu Goikoetxe kobazulo handia dela eta bertatik ibiltzeko aurre-ezagutza beharrezkoa dela


 

14- Sin pasar por alto que Goikoetxe sigue siendo una gran cueva, y que por tanto transitar por ella requiere de cierta experiencia


15- Hurrengo PDF/aurkezpenean irudi batzuk daude ikusgai; baita bideo bat bertatik ibiltzea zer den erakusten diguna. Edonola ere, salako pantaila begiratzea da hoberena, Goikoetxe muntaia proiektatzen da bertan eta

 


15- En el siguiente pdf/presentación se muestran alguna imágenes; también se puede ver el video para hacerse una idea de lo que es desplazarse por el interior, pero lo recomendable es atender a la pantalla de la sala donde se proyecta el montaje “Goikoetxe”


16- PDF-a

 

16- Pdf


17- Bideoa

 

17- Video