2023(e)ko uztailaren 25(a), asteartea

Nortzuk garen eta zer egiten dugun

ADES Espeleologia Elkartea Gernika-Lumon sortu genuen 1978an. Gure esplorazio eremu nagusia Urdaibai eta Lea Artibai eskualdeak dira, baina beste zenbait zonatan ere lanak egin izan ditugu, hala nola Mieran (Kantabria), Aramotzen (Durangaldea) edo Mandoian (Arratia). Eremu hauetan karsta esploratzen, ikertzen eta jagoten aritzen gara.


Azkenaldian ADESe-ko kideok eginiko zenbait aurkikuntzak sona handia izan badute ere (labar-arte aztarnategiak bereziki: Morgota, Ondaro, Atxurra, Armintxe...), gure ikerketa esparruan karstaren zientzia guztiak kontuan hartzen ditugu. Horrela, gure asteburueroko prospekzio eta esplorazioetan datu bilketa sistematikoan aritzen gara: izan lurpeko ur-bideak karakterizatuz, lagin biologikoak jasoz, hegaztien babeslekuak ikertuz, zoruaren ezaugarri geomorfologikoak aztertuz, irudiak argazki/filmetan jasoz, lurpeko gasak eta parametro klimatikoak neurtuz, uraren ezaugarri hidrokimikoak analisatuz, aztarnategi paleonto/arkeologikoak identifikatuz, kutsadura fokoak detektatuz... Datu guzti hauek sailkatzeaz gain, diziplina bakoitzeko espezialistekin eta erakunde arduradunekin elkarlanean aritzen gara. Zientzia jardunaz gain, bistan denez, jardun honen segurtasunaz ere arduratzen gara: horretara, trebakuntza teknikoan eta lurpeko erreskatea lantzen dugu (beste euskal espeleologia taldeekin batera, gure kide asko Euskal Espeleo Laguntzaren partaideak dira, lurpeko istripuetan Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritzapean interbenituz).


Gure laguntza ekonomiko nagusia Gernikako Udaletik dator, dirutan eta azpiegituretan. Halere, Lekeitioko Udalak ere herrian lokal bat utziz laguntzen digu. Hainbat erakunde publikorekin eta espezialistekin kolaboratzen dugunez (Jaurlaritza, Foru Aldundia, beste udalak, Unibertsitatea...), batzuetan enkarguzko lanak jasotzen ditugu, hortik ere zerbait lortuz. Halere, ez gara profesionalak: ADES-eko kideok ez dugu honekin dirurik irabazten (galtzen ez dugunean, pozik) eta ingresu hauek taldeak egiten dituen gastuak berdintzera bideratzen dira.


OHARRA: ADES Espeleologia Elkartean ez dugu turismo jarduerarik antolatzen; beraz, espeleologiarekiko lehen kontaktua egiteko gure eskualdean aritzen diren espeleoabentura enpresekin harremanetan jartzea gomendatzen dizuegu (kontaktua, kontaktua). Halere, lehen esperientzia horren ostean lurpeko mundua gustuko aurkitu ezkero, eta sakontzen jarraitu nahi baduzu, etorri guregana beldur barik.

Entre nuestros objetivos podemos destacar los siguientes:

- Estudiar, conservar y recuperar el medio natural, social y cultural ligado al mundo subterráneo y de litología kárstica. 

- Fomentar el estudio y la mayor comprensión y conocimiento del mundo subterráneo y promover y difundir el conocimiento de las diferentes ciencias espeleológicas en general, incluyendo la espeleología física, bioespeleología, hidroquímica, climatología, karstología y cualesquiera otras relacionadas con las ciencias del karst. 

- Fomentar el conocimiento y la defensa del patrimonio natural, histórico y paleontológico e intervenir en su defensa ante los entes públicos y o privados. 

- Fomentar el estudio científico y la conservación de las cuevas y de sus contenidos naturales, incluyendo espeotemas, seres vivos, sedimentos y biogénicos. 

- Estimular la espeleología y sus especialidades con estudios y trabajos relativos a las mismas y en sus aspectos técnicos, científicos y educativos. 

- Fomentar y colaborar en las actividades científicas relacionadas con la espeleología y sus especialidades, tales como investigaciones y exploraciones geográficas, geológicas, ecológicas y todas las demás relacionadas con nuestro entorno natural. 

- Investigación de nuevas tecnologías aplicables al estudio de las cavidades y del medio físico. 

 Aurkezpena

 ESPLORATU
Urdaibaiko lur azpia

“ESPLORATU” erakusketan Urdaibaiko txoko ezkutuenak ezagutzera gonbidatzen zaituzte EKOETXEA Urdaibaik eta Gernikako ADES Espeleologia Elkarteak. Jakina da gure inguruan kobak daudela, baina ez zenbat dauden ez nolakoak diren. Erakusketa honen bitartez hutsune hori bete nahi genuke, lur azpiko mundu hori zuekin partekatuz. Panel bakoitzak daukan “QR” kodearen bidez informazio gehigarria eskuratu daiteke: testuak, argazkiak, bideoak, aurkezpenak, webguneak… Gehiago ezagutzeko gogoz geratzen den oro ADES Espeleologia Elkartearen hurrengo esplorazioetan parte hartzera gonbidatzen dugu

 

 

 

 

EXPLORA
El subsuelo de Urdaibai

“EXPLORA” es una exposición en la que EKOETXEA Urdaibai y ADES Espeleologia Elkartea, de Gernika-Lumo, invitan a conocer lugares recónditos de Urdaibai. Es bien sabido que en Urdaibai hay muchas cuevas, pero difícil imaginar cuántas y de qué entidad. Este espacio expositivo permite recorrer, aunque sea de manera virtual, algunas de ellas. Cada panel lleva adjunto un código “QR” que da acceso a información ampliada, con textos, fotos, videos, presentaciones, enlaces a direcciones web… Invitamos a explorar en esta propuesta y, si al final se quiere saber más, ADES Espeleologia Elkartea anima a participar junto a ellos en sus próximas exploraciones, estas ya sobre el terreno

 

 

 


Urdaibaiko mapa

Urdaibai Biosfera Erreserbak 22000 hektarea hartzen ditu. Lur horien hamabostgarren partea da karbonatatua, hau da, karsta garatu eta kobazuloak sortu daitezkeena. Edonola ere, bere balio ekologikoa guztiz garrantzitsua da. Izan ere, kareharrian ura lur azpira joaten denez ur deposituak sortzen dira. Urdaibaiko biztanleek erabiltzen duten uraren gehiena lur azpiko jatorrikoa da, eta horrek eremu hauek babestearen garrantzia nabarmentzen du…La Reserva de la Biosfera de Urdaibai abarca una superficie aproximada de 22000 hectáreas. De éstas, tan solo una quinceava parte presenta un sustrato carbonatado y, por tanto, susceptible de ser karstificado y contener espeluncas propiamente dichas. Sin embargo, su valor ecológico es de máxima relevancia. Por una parte, conocida es la permeabilidad que presentan las rocas calizas y por ello, la capacidad de albergar reservorios de agua. En Urdaibai, gran parte de la necesidad del agua potable procede del aprovechamiento de estas aguas subterráneas, razón más que suficiente como para ejercer la máxima protección sobre estos suelos

Urdaibaiko kareharria

Urdaibaiko kareharri eremuak zazpi azpiunitatetan bereizten dira, arrazoi praktikoetan oinarrituta. Errekaren mendebaldean Foruko Atxa/Atxbiribil eta Atxapunta/Bermeo azpiunitateak daude. Ekialdean Ereñozarre; Atxarre; Ogoño; Busterrigane; eta Illuntzar. Orotara 400 leizetik gora esploratu dira, bere garapena bost metrotik bost kilometrotik gora dutenak. Ezagutzen diren lur azpiko espazio denak batuta ia 50 kilometrotik daude…


 

Las áreas calizas en Urdaibai -por cuestiones prácticas y de paisaje más que por criterios puramente geomorfológicos- se subdividen en siete subunidades. En la margen occidental de la ría se distinguen las subunidades de Peña Forua/Aizbiribil y Atxa Punta/Bermeo. A oriente están las de Ereñozarre; Atxarre; Ogoño; Busterrigane e Iluntzar. En el conjunto de todas ellas están catalogadas más de 400 cavidades, que van desde los 5 metros, hasta los 5 kilómetros de desarrollo, todas ellas con su espacio y relevancia, sumando más de 50 kilómetros de recorridos subterráneos, de paisaje subterráneo

Kobazulo hauetako gehiengoa “fosilak” dira, hau da, garai baten haiek sortu zituzten urak orain beheragoko beste nibel batzuetatik dabiltza. Ura eta atxa; atxa eta ura, etengabeko lehian. Elkarren indarra neurtzeko amaierarik gabeko jardunean; erasoa eta kontraerasoa; erosioa eta sedimentazioa. Axpeak eraikiz.

 

La mayoría de las cuevas se considera que están en estado “fósil”, es decir, que por ellas hace tiempo que dejaron de fluir las corrientes de agua que las generaron. El agua y la roca; la roca y el agua, en continua disputa. En un titánico ejercicio de equilibrio de fuerzas; de acción-reacción; de erosión- sedimentación. Construyendo cavidades


Hala ere, aktiboak diren hainbat kobazulo daude Urdaibain, bere galeria nagusiek urak batzen dituzte eta. Hauen artean aipatzekoak dira Foruako Arrola kobako Atxagakoa erreka; Busturiko Apraiz erreka, Goikoetxe barrutik daramana bere emaria, eta Muruetako Malloku, Karabizurieta eta Erlatxetik ura jasotzen duena; Busturiako San pedro eta Moruzillo kobetatik darraien Amunategi erreka; Mundakako Errekatxu; Kortezubiko Omaerreka, Bolunzulo, Lastarrike eta Olaldetik doana eta hainbat iturburu dauzkana: Omabeiti, Txurzarrondo, Txakurzulo, Bustenkoba, Dolatazulo, Bolunta, Eurtenerrota, Eperzulo, ibarrondo, Ibarrene eta Boluna. Nabarnizko Illuntzar mendiko Iñeritze, Leara isurtzen duena; Arteagako errekalde, Ereñoko Aldekoerrotatik sartu eta Oiangitxin irtetzen dena; Arteagako Portu, Andrabidetik Osiña igaro eta Argatxara doana; Arteagako Tremoia inguruko urak batzen dituen Aginaga leizea; Ibarrangeluko Laida eta Antzoras, Atxarre iparraldeko Leze Galdue eta Erreketas/Txakurzulo urzuloek elikatua. Hauek denak dira Urdaibaiko errekak, baina ez daude mapa topografikoetan irudikatuta.

 


 
 
Pero hay muchas cavidades en Urdaibai en estado activo pues sus galerías principales siguen actuando como colectores de agua. Entre estas últimas son de resaltar las del río Atxagakoa, en el sistema de la cueva de Arrola, en Forua; la del río Apraiz, en Busturia, circulando por el interior de la cueva de Goikoetxe, con los aportes de Malloku, Karabizurieta y Erlatxes, en Murueta; la de los ríos Amunategi, en Busturia, circulando por las cuevas de San Pedro y Moruzillo; Errekatxu, en Mundaka; El Omaerreka, en Kortezubi, fluyendo por el interior del sistema de cuevas de Bolunzulo/Lastarrike/Olalde con sus varios afluentes: Omabeiti, Txurzarrondo, Txakurzulo, Bustenkoba, Dolatazulo, Bolunta, Eurtenerrota, Eperzulo, Ibarrondo, Ibarrene y Boluna; Iñeritze, en el Iluntzar buscando el río Lea; Errekalde, en Arteaga, que se sume por Aldekoerrota, en Ereño, y sale por Oiangitxi; el río Portu, en Arteaga, que primero circula por Andrabide, sale al exterior por el pozo de Osiña, para volver a penetrar unos metros más adelante por el sumidero del mismo nombre y salir finalmente por Argatxa; la sima de Aginaga, colectando las aguas de Tremoia, en Arteaga; Laida y Antzoras, en Ibarrangelu y los sumideros de Leze Galdue y Erreketas/Txakurzulo, en Ibarrangelu. Son todos ellos ríos de Urdaibai… que no aparecen representados en ningún mapa topográfico