URDAIBAI

Urdaibaiko kareharri eremuak zazpi azpiunitatetan bereizten dira, arrazoi praktikoetan oinarrituta. Errekaren mendebaldean Foruko Atxa/Atxbiribil eta Atxapunta/Bermeo azpiunitateak daude. Ekialdean Ereñozarre; Atxarre; Ogoño; Busterrigane; eta Illuntzar. Orotara 400 leizetik gora esploratu dira, bere garapena bost metrotik bost kilometrotik gora dutenak. Ezagutzen diren lur azpiko espazio denak batuta ia 50 kilometrotik daude…


 

Las áreas calizas en Urdaibai -por cuestiones prácticas y de paisaje más que por criterios puramente geomorfológicos- se subdividen en siete subunidades. En la margen occidental de la ría se distinguen las subunidades de Peña Forua/Aizbiribil y Atxa Punta/Bermeo. A oriente están las de Ereñozarre; Atxarre; Ogoño; Busterrigane e Iluntzar. En el conjunto de todas ellas están catalogadas más de 400 cavidades, que van desde los 5 metros, hasta los 5 kilómetros de desarrollo, todas ellas con su espacio y relevancia, sumando más de 50 kilómetros de recorridos subterráneos, de paisaje subterráneo

Kobazulo hauetako gehiengoa “fosilak” dira, hau da, garai baten haiek sortu zituzten urak orain beheragoko beste nibel batzuetatik dabiltza. Ura eta atxa; atxa eta ura, etengabeko lehian. Elkarren indarra neurtzeko amaierarik gabeko jardunean; erasoa eta kontraerasoa; erosioa eta sedimentazioa. Axpeak eraikiz.

 

La mayoría de las cuevas se considera que están en estado “fósil”, es decir, que por ellas hace tiempo que dejaron de fluir las corrientes de agua que las generaron. El agua y la roca; la roca y el agua, en continua disputa. En un titánico ejercicio de equilibrio de fuerzas; de acción-reacción; de erosión- sedimentación. Construyendo cavidades


Hala ere, aktiboak diren hainbat kobazulo daude Urdaibain, bere galeria nagusiek urak batzen dituzte eta. Hauen artean aipatzekoak dira Foruako Arrola kobako Atxagakoa erreka; Busturiko Apraiz erreka, Goikoetxe barrutik daramana bere emaria, eta Muruetako Malloku, Karabizurieta eta Erlatxetik ura jasotzen duena; Busturiako San pedro eta Moruzillo kobetatik darraien Amunategi erreka; Mundakako Errekatxu; Kortezubiko Omaerreka, Bolunzulo, Lastarrike eta Olaldetik doana eta hainbat iturburu dauzkana: Omabeiti, Txurzarrondo, Txakurzulo, Bustenkoba, Dolatazulo, Bolunta, Eurtenerrota, Eperzulo, ibarrondo, Ibarrene eta Boluna. Nabarnizko Illuntzar mendiko Iñeritze, Leara isurtzen duena; Arteagako errekalde, Ereñoko Aldekoerrotatik sartu eta Oiangitxin irtetzen dena; Arteagako Portu, Andrabidetik Osiña igaro eta Argatxara doana; Arteagako Tremoia inguruko urak batzen dituen Aginaga leizea; Ibarrangeluko Laida eta Antzoras, Atxarre iparraldeko Leze Galdue eta Erreketas/Txakurzulo urzuloek elikatua. Hauek denak dira Urdaibaiko errekak, baina ez daude mapa topografikoetan irudikatuta.

 


 
 
Pero hay muchas cavidades en Urdaibai en estado activo pues sus galerías principales siguen actuando como colectores de agua. Entre estas últimas son de resaltar las del río Atxagakoa, en el sistema de la cueva de Arrola, en Forua; la del río Apraiz, en Busturia, circulando por el interior de la cueva de Goikoetxe, con los aportes de Malloku, Karabizurieta y Erlatxes, en Murueta; la de los ríos Amunategi, en Busturia, circulando por las cuevas de San Pedro y Moruzillo; Errekatxu, en Mundaka; El Omaerreka, en Kortezubi, fluyendo por el interior del sistema de cuevas de Bolunzulo/Lastarrike/Olalde con sus varios afluentes: Omabeiti, Txurzarrondo, Txakurzulo, Bustenkoba, Dolatazulo, Bolunta, Eurtenerrota, Eperzulo, Ibarrondo, Ibarrene y Boluna; Iñeritze, en el Iluntzar buscando el río Lea; Errekalde, en Arteaga, que se sume por Aldekoerrota, en Ereño, y sale por Oiangitxi; el río Portu, en Arteaga, que primero circula por Andrabide, sale al exterior por el pozo de Osiña, para volver a penetrar unos metros más adelante por el sumidero del mismo nombre y salir finalmente por Argatxa; la sima de Aginaga, colectando las aguas de Tremoia, en Arteaga; Laida y Antzoras, en Ibarrangelu y los sumideros de Leze Galdue y Erreketas/Txakurzulo, en Ibarrangelu. Son todos ellos ríos de Urdaibai… que no aparecen representados en ningún mapa topográfico 
 
 

1- Ezin dira Urdabaiko leizezulo guztiak hemen erakutsi, eta asko dira aipatu ez direnak. Aukeratu direnei panel honetako beste hauek gehitzen zaizkien arren, zati txiki bat baino ez dira

 


1. Son muchas las cavidades de Urdaibai como para poder ser mostradas en este lugar y, por tanto, demasiadas las que no se mencionan aquí. A las elegidas se les pueden sumar otras como las de siguiente panel y, aun así, siguen faltando

 

 

ESTRIKILLO, Arteagan. Espeleologoen ekinak koba zena leize bihurtu zuena

 


ESTRIKILLO, en Arteaga. Donde una cueva pasó a ser sima por la tenacidad de los espeleólogos

 

INTXAURTXUETA, Arteagan. Mendia bitan ebakitzen duen arrakala handi honek ez dauka bertatik ura pasatu den antzikINTXAURTXUETA, en Arteaga. Donde da la sensación de que ni tan siquiera el agua circuló por la gran fractura que corta la ladera de la montaña

 

ATXURKULU , Ogoñon, Elantxoben. Ogoñoko horma ebaki zuen ezpatak ez zuen lortu hau erdibitzea, eta urkulu ikusgarria utzi zuen mendi gainean. Batzuek itsasoa entzuten dute, beste batzuek olatuen dardara igarri. Guk ozeanoraino doazen leizeak daudela imajinatzen dugu, baina laister begiratzen ditugu eskuak ohartzeko nagusiak garela fantasiatan ibiltzeko

 
ATXURKULU, en Ogoño, Elantxobe. La montaña partida, sin cicatrizar; con la herida que parezca alcanzar el mismísimo centro de la tierra, atravesando el “océano” Cantábrico; con sus “quejidos” que parezcan escucharse desde la parte alta de los abismos de “Atxurkulu”


GOIKOLEA. Nabarnizen. Aireak dei egiten dio espeleologoari, hark segi egiten du eta eskutik helduta bidea egiten dute. Oharkabean espeleologoa bakarrik aurkitzen da, eta aireari eskutik helduta igarotako denbora erreala izan ote den pentsatzen geratzen da. Zalantzaz beterik, puzka hasten da, ezinezko amodioa berriro bizi nahian

 


GOIKOLEA, en Nabarniz. Una cueva donde el espeleólogo se siente cómodo siguiendo el camino del aire, hasta que éste se cansa de ser perseguido y los espeleólogos solo pueden imaginar qué habrá más allá

KOBAEDERRA Kortezubin. Gure arbasoen eguneroko bizitzaren irudiak burura etortzen dira bertan

 


KOBAEDERRA, en Kortezubi. Donde no cuesta imaginar cómo podían desarrollar su vida nuestros antepasados

 

FAMILIEN, Busturian. Batzuek gerra garaian babeslekua topatu zuen han, eta espeleologoek bakea bilatzen dute orainFAMILIEN, en Busturia. Allá donde las personas encontraron refugio en las guerras y los espeleólogos buscan la paz

 

MUTRUKU, Foruan. Esplorazio handiko leizea. Esploratzaileek errekara helduko zirela uste zutenean, handik behera urak baino ezin zuela jarraitu konturatu zirenMUTRUKU, en Forua. Una sima de gran exploración. Y eso que cuando parecía que por fin los exploradores alcanzarían el colector, la morfología se empeñó en mostrar que por aquel profundo lugar solo pasa el agua


EURTENERROTA ETA BOLUNTA, Nabarnizen. Omaerrekaren bi iturburu, lehen Zazpileizak eta Ondarok zeukaten funtzioa betetzen dutenak

 


EURTENERROTA y BOLUNTA, en Nabarniz. Dos afluentes del Omaerreka relacionados con las grandes cuevas de Zazpileiza y Ondaro, solo que 100 metros por debajo de ellas

 

ANDRABIDE, Arteagan. Busterriganeko urak Atxarrera isurtzen dituena; Osiña-Argatxa sistemaren gorengo arroa dena. Bertako ura gizakiaren kontsumorako zein bere miseriak ezkutatzeko erabilia da

 ANDRABIDE, en Arteaga. Cueva que transfiere las aguas del Busterrigane a las de Atxarre; cabecera del del río de Osiña-Argatxa. Con su agua aprovechada para el consumo humano, a la vez que para deshacerse de sus miserias

 

BURRUTXUGANE. Arteagan. Mendiaren gainaldean zabaldutako arrakala ikusgarria

 
BURRUTXUGANE, en Arteaga. Espectacular abismo que se abre en lo más alto del cresterío

 

IBARRONDO, Ereñon. Sarreratik oso gertu dagoen sifoi batek zarratzen du bidea, baina bertara hurbiltzeakIBARRONDO, en Ereño. Un sifón -cuando aún alcanza a llegar la luz del exterior- bloquea la exploración, pero solo el acceso a la entrada bien merece una visita, que siempre va a resultar espectacular


Eta beste askoren artean...
 


 


 

 
 
 
 

 

 

 


  


 


 


 


 

 


 


 
2- Hala ere, eskura dago ADES Espeleologia Elkarteak 2010. urtean egindako “Urdaibaiko koben eta leizeen katalogoa”, ordura arte ezagutzen ziren 233 zuloak biltzen dituena. Argitalpen hori horma ebakiegin zenetik 13 urte pasa dira, eta taldeko espeleologoek egindako esplorazioek leize eta kilometro kopurua bikoiztu egin dituzte. Katalogo berria egiten hasteko garaia izan daiteke

 


 

2-El “CATÁLOGO DE SIMAS Y CUEVAS DE URDAIBAI” realizado por ADES Espeleologia Elkartea y editado por el Gobierno Vasco en el año 2010, muestra 233 cavidades y por ahí se podría empezar a imaginar la riqueza del subsuelo de Urdaibai. Sin embargo, 13 años después, las exploraciones de los espeleólogos de ADES han duplicado el conocimiento, tanto en el número de cavidades, como en la cantidad de kilómetros de galerías y senderos subterráneos… Quizás habría que ir pensando en reeditar un nuevo CATÁLOGO…

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina